Nieuws uit de branch

Het laatste nieuws uit de branch

'Na jaren is hij er echt: de digitale accountant (FD)'

Bron: Financieel Dagblad Jeroen Piersma 2018: 'Twintig jaar geleden waren er al ideeën over de inzet van digitale technologie bij de accountantscontrole', zegt Patrick Gabriëls, bij EY verantwoordelijk voor innovatie. 'Het gedachtegoed bestaat al heel lang, maar pas sinds vijf jaar is de knop om.' 

En vijf jaar nadat de knop is omgegaan worden de eerste concrete stappen gezet, blijkt uit een rondgang langs langs de big four (KPMG, EY, Deloitte en PwC). De grote accountantskantoren in Nederland zijn inmiddels begonnen met het uitrollen van de 'digitale accountant'.

Lees verder

Geïnvesteerd in het bedrijf van iemand anders?Belastingdienst

Steek je geld in het bedrijf van iemand anders? Dan is dat meestal via een zakelijke lening. Je ontvangt daarvoor rente. Maar: deel je in ruil voor je investering mee in de winst? Dan ben je mogelijk medegerechtigde. En dat heeft consequenties voor je aangifte.

Je bent medegerechtigde als je aan deze drie voorwaarden voldoet:

1. Je steekt geld in een bedrijf van iemand anders.
2. Je deelt in ruil daarvoor in de winst van het bedrijf.
3. Je hebt géén invloed op het beleid en de bedrijfsvoering.

Een andere benaming voor medegerechtigde is ‘commanditair vennoot’.

Lees verder

 

'Leidinggevende onderschat negatieve gevolgen overwerken'

Bron: Accountant.nl 2018 - De impact van overwerk op werknemers blijkt groter dan de meeste werkgevers denken. Een groot deel van de medewerkers gaat door overwerken ongezonder leven. Zo gaan zij minder sporten, ongezonder eten en slechter slapen. Daarnaast heeft overwerken een negatieve impact op het sociale leven.

Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public, in opdracht van Zilveren Kruis. Bijna de helft van de medewerkers ondervindt de uitwerking van overwerk in hun privéleven.

Lees verder

'UWV: vacatures steeds moeilijker te vervullen'

Bron: Accountant.nl 2018:Vacatures zijn steeds moeilijker te vervullen. Ruim vier op de tien werkgevers voorziet meer wervingsproblemen. Van deze bedrijven denkt 60 procent dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel leidt.

Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UW. Het onderzoek onder ruim 6.700 ondernemingen wijst uit dat veertig procent van de vacatures inmiddels moeilijk vervulbaar is. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nog een derde van de vacatures lastig in te vullen was.

Lees verder